CorpNordic pressmeddelande

01 feb

CorpNordic befäster position som ledande agent på den snabbt
växande marknaden för företagsobligationer.

Stockholm, 1 februari 2012. Marknaden för företagsobligationer har vuxit snabbt som ett alternativ till traditionell bankfinansiering. CorpNordic Sweden – Sveriges ledande agent för investerare i företagsobligationer och andra lån – blev nyligen utsedd som agent för en företagsobligation om drygt 500 Mkr och företräder därmed investerare i företagsobligationer och värdepapperiseringar till ett sammanlagt värde överstigande 9 miljarder kronor, vilket befäster CorpNordics ledande marknadsposition.

Posted 2012-02-01 14:53
BilagaStorlek
CorpNordic pressmeddelande35.39 kB